3

Butuh Info Keris Hub. rayyagun@gmail.com

Sabtu, 18 Februari 2012

ANEKA JENIS KERIS PUSAKA

Thumbnail

d
dd
d
Keris Dpr Pasopati Pmr Pari Sawuli
Foto, 5 komentar
Thumbnail
d
d


d
d
Keris Luk 9 Dapur Panimbal Pmr Tirta Teja Gendhagan

Thumbnail
dd
d
dd
Keris Luk 9 Dpr Kidang Soka Pmr Klabang Sayuto
Foto, 21 komentar
Thumbnail
dd
dd
Sempono Luk 7 Pmr Singkir Junjung Drajat

Thumbnail
d
d


d
d
Keris dpr Nogo Rojo Luk 5 pmr Unthu Walang

Thumbnail
d
d


d
d
Keris dpr Pasopati-Pmr Lar Gangsir

Thumbnail
d
d


d
d
Sinom Robyong Pmr Pedaringan Kebak (Keris Buatan Baru)
Thumbnail
d
d


d
d
Keris Dpr Bethok Sombro Pmr Kulit Semangka

Thumbnail
d
d
d
ddd
Keris Dpr Sinom Pmr Unthuk Banyu
Foto, 27 komentar
Thumbnail
d
d


d
d
Keris Sempono Pudak Sategal Luk 7 Pmr Naga Rangsang
Foto, 12 komentar
Thumbnail
d
d


d
d
Keris Sengkelat Pmr Blarak
Foto, 14 komentar
Thumbnail
dd
d
Keris Jangkung Pmr Ri Wader
Foto, 9 komentar
Thumbnail


ddd
Keris Tilam Upih Pmr (Meteorit) Udan Mas Tunggak Semi
Foto, 18 komentar
Thumbnail


d

Aneka Deder
Foto, 9 komentar
Thumbnail


ddd
Brojol Pmr Rojo Muko
Foto, 13 komentar
Thumbnail


Tidak ada komentar:

Posting Komentar